OSK-kannan 2000

Vår pristagare är alltid en positiv och god kamrat..

Vår pristagare är tränings- och tävlings-flitig.

Vår pristagare engagerar sig i klubbens verksamhet och arbete..

Vår pristagare är en rolig uppstickare i den åldern.

Vår pristagare bemästrar även stora uppgifter som SM och tiomila.
 

Årets pristagare är Ludvig Jutterdal.

Ungdomskommittén
 


Återgå till orienteringssidan