230504 Veteranvandring Flathult/Gröndal

Vandring från Liljehult via Gröndal och gröna spåret till Stenkullevägen, Masten och röda och gula spåret. 27 vandrare på långa, 7 km, samt 13 på korta, 5 km. Mest soligt och ensiffrigt gradtal på plussidan och göken hördes i närheten. Foto: Göran Svenson, Hans Törngren, Hans-Göran Johansson.
  • torsdag 04 maj 2023
  • 19 bilder