Medlems- och användarvillkor

Medlems- och användarvillkor

Här hittar du ett utdrag av medlems och deltagarvillkoren för Skid & Orienteringsklubben Viljan. Du kan ta del av fullständiga policys etc via länkar nedan.

Medlemskap och deltagande

För att kunna bli medlem eller på annat sätt ta del i vår förenings verksamhet behöver man ett konto i vårt verksamhetssystem. Kontot är individuellt.

Vi har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och därmed förknippade aktiviteter som träning, tävling, utbildning m m för alla aktiva, ledare och intresserade. För alla som vill ta del av vår verksamhet innebär det att ställa sig bakom och leva upp till vår värdegrund och policys.

Här hittar du våra verksamhetspolicys

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar och krav inom idrottsrörelsen behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritetspolicy och GDPR.

Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna;
Hantera medlemskap, ta emot anmälningar till och administrera aktiviteter, kontakta medlemmar och målsmän, debitera och bokföra avgifter och annan försäljning, ansöka om bidrag mm.

Vår fulla integritetspolicy m m hittar du här:

Integritetspolicy

Riktlinjer för bildhantering

Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär t ex att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning (t ex LOK-stöd) eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).

 

Medlem: Enkät för samtycke av personbilder
SOK Viljan har tagit fram en enkät där du som medlem svarar om du samtycker eller inte att klubben publicerar bilder på dig/ditt barn på sociala medier, hemsida, klubbtidning med mera i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Enkäten nås genom att du öppnar kameran i din mobil och håller den över QR-koden, som finns i länkat dokument nedan. Dina svar hjälper PR/Info/Webb gruppen. Tack!
Läs mer i detta dokument.

Instruktion för behandling av ostrukturerat material

Nedan kan ni också se vår förteckning över olika register där era personuppgifter kan förekomma.

Registerförteckning

 

Version 101, senast uppdaterad 28 nov 2022, 09:03