Adresser och kontakt

Adresser o kontakt

Vill du bli medlem?
Fyll i medlemsansökan här! 


ADRESSLISTA SOK VILJAN
Uppdaterad 2024-03-14.

Larmlista vid eftersök 
Uppdaterad 2023-05-03

Postadress:

SOK VILJAN, Jerry Svensson 
Norrtornsvägen 19
572 32  Oskarshamn

Tel: 070-347 94 25
post@sokviljan.se

Besöksadress:
Viljans stuga, Linghem 1. Se karta.

Gruppmail till hela eller delar av Viljan.
Kontakta någon av nedanstående för att skicka på "nya Viljanet".

Stefan Löfqvist (ordförande, orientering/ungdom), ordf@sokviljan.se
Jerry Svensson (sekreterare), post@sokviljan.se
Ann-Katrin Pettersson (kassör), kassor@sokviljan.se
Göran Svenson (info, hittaut), 049113448@telia.com
Hedda Jönsson (info), heddjons@gmail.com
Anna Hansson (orientering), a.m.hansson@telia.com
Bo Söderqvist (orientering), bosse@soederqvist.com
Arne Erlandsson (orientering), strommen2@telia.com
Anna Svensson (orientering), anna71svensson@gmail.com

Tord Hultberg (orientering/ungdom), tord.hultberg@telia.com
Emma Rindstig (skidor), emma.rindstig1@gmail.com
Örjan Ringström (skidor), orjan.ringstrom@gmail.com
Lennart Kalén (kart o mark, fastighet), kalen.pettersson@telia.com
Roland Nilsson (stuguthyrning), mega.consulting@telia.com
Madelene Oscarsson Erlandsson (tipspromenader, O-Ringen funktionärer), strommen2@telia.com
Christina Eveborn (klubbkläder), johan.eveborn@telia.com

REGLER FÖR  NYA VILJANET

Dessa regler gäller för att skicka på nya Viljanet

  • När du lägger ut information så ska det beröra klubbens verksamhet. Vi vill inte se upprop för att stödja eller ta ställning i olika frågor som inte rör klubbens verksamhet. Du ska inte heller använda denna funktion för att sprida kedjebrev eller reklam.
  • När du har information som rör klubbverksamheten så ska informationen beröra minst ca 20 personer direkt eller som information för kännedom. Om din information berör färre så skickar du den direkt till de som är berörda.
  • När du lägger ut information som du förväntar dig få svar på ifrån medlemmarna så är det viktigt att du skriver in din e-postadress i meddelandet så att de som svarar inte skickar detta till alla på viljanet. Det är ju så lätt att trycka på "svara-knappen" och inte observera att man svarar alla på sändlistan.
     

För utskick till alla medlemmar i klubben, kontakta post@sokviljan.se, ordf@sokviljan.se, eller 049113448@telia.com.