Terräng, kartor, priser

TRÄNINGSPAKET
SOK VILJAN 2023

SOK Viljan är glada för att ni har valt att förlägga ert träningsläger till vårt område. Här följer därför lite mer information om kartor, terräng, boende mm.

För att se vilket geografiskt område som respektive karta avser, se kartor eller Omaps.

I träningspaketet ingår uthängning, kartutskrift, angivelse och plastficka.

Alla områden ligger i en och samma kartfil utom Fårbo och Påskallavik (och sprintkartorna).

Här nedan följer lite mer fakta om kartor och terräng.
Målsättningen är att hålla våra kartor aktuella genom att uppdatera dem med nya hyggen och annan mänsklig påverkan. 

INFO KARTERADE OMRÅDEN
Gunnarsökartan
: Området ritades ursprungligen i skala 1:10.000 ekvidistans 2,5 m av Kjell Svensson från Nybro år 2000 och reviderats inför Smålandskaveln 2007 och 2013. 2020 gjordes en genomgripande revidering av Tony Lövdahl, Oskarshamn. Terrängen betraktas som extrem kustterräng med mängder av berghällar och löpbarheten är mycket god. Lämpligt område för kontrollplock, riktningsändringar och tempo-orienteringar mm. Den ligger också i direkt anslutning till First camp camping och stugby vid Gunnarsö.

Flathultskartan: Området ritades ursprungligen på 90-talet i skala 1:15.000 ekvidistans 3-5 m. Genomgripande revidering gjordes av 1999 av Nils-Bertil Karlsson. Större delen av kartan reviderad 2014 av Tony Lövdahl och användes till DM medel 2015. Södra halvan reviderades med avseende på framkomligheten under 2020. Klubbstugan ligger i västra kanten av kartan.

Flinshultskartan: Området ritades till Medel-SM 2009 i skala 1:10.000 och 2,5 ekvidistans av Kjell Svensson Nybro. Stora delar av området reviderades inför Lång-DM 2017 av Tony Lövdahl. Därefter har nya hyggen lagts in och framkomligheten på äldre hyggen justerats. Terrängen är till största delen öppen tall- / hällmarksskog med sankmarker i olika storlekar. Till största delen stigfattigt område. Lämpligt område för kontrollplock, riktningsändringar och tempo-orienteringar mm. Klubbstugan ligger några hundra meter från kartkanten.

Kronoparkskartan: Ett 20 km2 stort område som ursprungligen ritades till Smålandskavlen 1993. Större delen ritades av P-O Derebrant, Aneby, i skala 1:10.000 ekvidistans 2,5 m. Norr om järnvägen reviderades 2014-15 av Tony Lövdahl och översyn även gjord 2020 av Lennart Kalén. Norr om järnvägen: Stigrikt strövområde med MTB-spår. Söder om järnvägen reviderad till USM 2019 (utom v. sjön) av Tony Lövdahl. Terrängen är väldigt öppen, småkuperad och snabblöpt med få stigar. Lämplig till ol-banor, vägvalsträning och finläsning.

Havslätt: Området ritades 2012 av Tony Lövdahl. Ekvidistans 2,5 m. Strövområde med motionsslinga och många stigar i anslutning till bebyggelse. Fullständig revidering genomförd 2022 inför O-ringen 2024 av Tony Lövdahl. Framkomligheten varierar mellan öppna höjdpartier och bitvis tätare lövskog mellan höjdpartierna. 

Saltvik: Ett detaljrikt mindre område i norra delen av Oskarshamn som ritades 2019-20 av Tony Lövdahl. Ekvidistans 2,5 m.  Till största delen öppen tallskog med hällmarker. Detaljrikt område och lite mer kupering än söder om Oskarshamn. Bra område för medeldistans.

Hjortberget: Ritad 2011 av Kjell Svensson. Reviderad 2022 inför O-ringen 2024. Ett litet strövområde NV om centrum som är relativt kuperat och detaljrikt område. Öppna höjder med större inslag av löv mellan höjderna. 

Djupeträsk: Ritad 2021 av Tony Lövdahl till en nationell tävlingen i 2022. Ekvidistans 2,5 m.

Fårbosjön: Mindre område 15 km norr om Oskarshamn ritad 2013 av Tony Lövdahl. 2,5 m ekvidistans. Reviderad 2020 av Lennart Kalén. Mestadels öppen sandmotallskog med svag kupering förutom en åsrygg i norr. Badplats med toalett vid sjön. 

Påskallavik: Mindre område ca 10 km söder Oskarshamn ritad 2018 av Tony Lövdahl. 2,5 m ekvidistans. Generellt sämre framkomlighet än övriga karterade områden, delvis stenbundet och större inslag av löv. Bra samlingsplats vid Våneviks badplats. 

Stadsparkskartan: Framställd 2002 och användes första gången på Smålands första sprint-DM samma år. Skala 1:5000. En del skogspartier insprängda i bostadsområden, samt park- och gräsytor. Givetvis mest lämplig för sprint-OL och intervall-OL. Reviderad 2016.

Sprintkarta, Norrtorn: Ritades av Tony Lövdahl 2019 som träningskarta inför USM 2019.

Sprintkarta, Kristineberg: Ritades av Tony Lövdahl 2018-19 till USM 2019. Skala 1:4.000 ekvidistans 2,5 m.

PRISER
60 kr/karta för ett fullt träningspass (vi lägger banor, sätter ut kontroller samt trycker kartor och kontrollbeskrivning, plastficka ingår)

40 kr per blank karta (ni lägger banor och sätter ut själva)

Minimipris 500 kr/träning

Vid träning med SportIdent tar vi ut en avgift med 20 kr per person/träning, dock minst 500 kr per träningspass.

(Vid borttappat material till SportIdent debiteras klubben för nyinköp.)
 
Kopiering av våra kartor utan tillstånd är naturligtvis inte tillåtet.

BOENDE OCH MAT

Vi kan erbjuda ett mycket väl fungerande boende som ligger vid havsbandet och i direkt anslutning till ett av träningsområdena. Det är fullt utrustade stugor som man hyr direkt av First Camp, Gunnarsö på tel 0491-772 20, gunnarso@firstcamp.se. Där går det också bra att beställa frukost, lunch och middag. Tala om när ni bokar på Gunnarsö att det gäller orientering.

Elajohallen (arenan för Smålandskavlen 2007 och 2013) ligger nära First camp Gunnarsö. Där kan man genom Oskarshamns AIK, kansli@oskarshamnsaik.se boka övernattning, lokal för möten och/eller mat där man ordnar maten själv antingen genom självhushåll eller catering. 

Ett annat alternativ är att bo i Viljans klubbstuga men då på hårt underlag. Under oktober t o m mars kan vi inte använda stugans kök på söndagar p g a tipspromenad. Lämpligt att hyra stugan för dusch och bastu. Det tar ca. 20 min att köra mellan stugbyn och klubbstugan. Vägvisning till klubbstugan finns här.

HYRA AV KLUBBSTUGAN
På sidan uthyrning av klubbstugan finns info om priser och kontaktperson för uthyrning.

Välkomna till Ostkusten

För SOK Viljan Erik Lennartsson, 070 237 6914, erik.lennartsson@start-up.se.