Klubbstugan

Vägbeskrivning till klubbstugan Linghem. Skala 1:40 000.

Om du kommer västerifrån:
Sväng av riksväg 37 vid Q-star-macken (röda vägen 

vid siffran 23).
Följ den röda vägen (först Södra vägen och sedan Norra vägen) förbi kyrkan.
Nedanför backen efter kyrkan sväng vänster mot Karstorp.
Efter knappt 2 km sväng höger vid skylt Viljans stuga.
Efter ytterligare knappt 2 km höger vid ny skylt Viljans stuga.
Stugan ligger vid Linghem (inringad).

Om du kommer söder- eller norrifrån:
Sväng av E 22 vid centruminfarten vid Shell/Mc Donalds.

Sväng vänster i rondellen.
Sväng vänster efter 500 m mot Döderhult (viadukt under E22).
Efter c:a 2 km sväng höger mot Karstorp.
Därefter samma beskrivning som ovan.

Koordinater, Sweref 99 TM: 583 915, 635 0598.

För att hyra klubbstugan, läs här.

Välkomna!