Medlemsavgifter m m

Faktura på medlemsavgiften skickas ut under året men du räknas som medlem direkt när ansökan kommit in.

Medlemsavgifter:
Medlem 450 kr
Ungdom 200 kr
Stödmedlem 200 kr

Familj på samma adress 800 kr (max två personer över 16 år)
Funktionärsmedlem O-Ringen  0 kr


Medlem är man om man deltar i klubbens tränings- och/eller tävlingsverksamhet inom skidor och orientering och/eller gympa.

Här finns ett dokument om alla avgifter och bidrag i klubben.

Beslutat vid årsmöte 24-03-05