Allemansrätten

Läs om allemansrätten här

Det finns ytterligare information på Naturvårdsverkets hemsida.