230323 Veteranvandring Isgölen

Vandring från Smältebro till gemensam fika för båda grupperna vid Isgölens fiskecamp med födelsedagssång för Rolf Axelsson.. Långa med 25 vandrare gick nedanför Fårhagsberget till Gällnebo och Smältekvarn, drygt 9 km. Korta med 12 vandrare (nytt rekord?) gick drygt 5 km. Mulet och lätt regn, ensiffriga plusgrader. Lokal guidning av Isgölsfödde Lars ”sliparn” Nilsson. Foto: Hans Svenson, Hans Törngren, Göran Svenson.
  • torsdag 23 mars 2023
  • 11 bilder