230427 Veteranvandring Målen

Vandring med 28 st på långa, 8 km, och 11 på korta 6 km. Omväxlande sol och liten hagelskvätt, knappt tio grader. Två nya vandrare. Lena Lanebäck och Kent Nygren. Foto: Hans Törngren, Hans-Göran Johansson, Göran Svenson.
  • torsdag 27 april 2023
  • 20 bilder